Järjestelmän aika / Finnish time: 23.05.2019 11:56

Tietosuojaseloste


eilmo-palvelun tarkoitus on mahdollistaa ilmoittautuminen kilpailuihin internetin välityksellä.


Tietosuoja ja rekisteriseloste
Palvelun käyttö ei edellytä kilpailuun ilmoittautuvalta rekisteröitymistä. Henkilötietojen luovuttamista vaaditaan vain ilmoittautumisen yhteydessä. Vaadittavat tiedot ovat etunimi, sukunimi, puhelinnumero, lähiosoite, syntymäaika, ilmoittautujan seura, ajokin merkki ja luokka. Nämä tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksin suojattuun tietokantaan. Lisäksi, automaattisesti tallennetaan ilmoittautujan tietokoneen ip-osoite. Palveluun tallentuvat tiedot ovat suojattu normaalisti käytössä olevilla suojausmenetelmillä.

Henkilötietoja käytetään/vaaditaan ilmoittautujan yksilöimiseen mm. kilpailun eri osapuolten vakuutusturvan toteuttamiseksi ja kilpailun järjestelyjä varten. Tiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpitäjän ja kyseisen kilpailun järjestäjän käytössä. Julkisesti tässä palvelussa esitetään kilpailun lähtöluettelot sisältäen; kilpailunumero, nimi, seura ja ajokin merkki. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Palvelun käytön helpottamiseksi ilmoittautujalla on mahdollisuus lomaketietojen tallentamiseen evästeitä; (keksejä, cookies) käyttäen. Ilmoittautumislomakkeen evästeeseen tallennetaan vain ajajan ja matkustajan nimi, osoite, kansalaisuus, puhelinnumero ja kerho.

Tekijänoikeus
Palvelun tuottama materiaali on tekijänoikeuden sekä osittain henkilötietolain alaista. Tekstin, äänen, kuvan, ohjelmiston, tietojen ym. aineiston kopioiminen, muokkaaminen, levittäminen kaupallisiin tarkoituksiin ilman lupaa on kielletty. Henkilötietojen säilytys sekä käyttö tässä palvelussa tapahtuu henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja tiedot kuuluvat tekijänoikeudellisesti kyseisen kilpailun järjestäjälle.

Vastuuvapaus
Ilmoittautuja ja kilpailunjärjestäjä vastaavat antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Ilmoittautuja vastaa palvelun oikein käyttämisestä. Ilmoittautujaa velvoitetaan ja opastetaan tarkistamaan toimenpiteen onnistuminen ilmoittautumisen yhteydessä.

One More Media ei vastaa minkäänlaisista vahingoista, jotka saattavat johtua palvelun käytöstä.
One More Media ei vastaa kilpailunjärjestäjän tästä palvelusta toisaalle tallentamien tai tulostamien tietojen (Excel-taulukot, tulosteet, painotuotteet, HTML-dokumentit) säilytyksestä tai käyttötarkoituksesta.
Suomen Moottoriliiton ilmoittautumisehdot mainitaan erikseen ilmoittautumislomakkeessa.
Ilmoittautumalla kilpailuun henkilö/henkilöt hyväksyvät nämä, sekä muut mainitut ehdot.


Rekisterinpitäjä
One More Media
44300 Konnevesi
puh: 041 459 3614
email: info@onemoremedia.net
Y-tunnus: 1866812-1

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Harri Lahti puh. 0414593614

Rekisterin nimi
Ilmoittautujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
- ilmoittautujan (jäljempänä rekisteröity) yksilöiminen
- yhteystietojen hallinta
- kilpailun eri osapuolten vakuutusturvan toteuttamiseksi ja kilpailun järjestelyjä varten

Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä
Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten:
- nimi
- syntymäaika, henkilötunnus
- osoitetiedot
- puhelinnumero, sähköpostiosoite
- kansalaisuus
- ilmoittautumisen ajankohta
- rekisteröityessä käytetyn tietokoneen ip-osoite

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
- viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
- kilpailun järjestäjälle

Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan
- rekisteröidyltä itseltään
- kilpailujen järjestäjiltä

Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle
- ei siirtoja

Miten rekisterin suojaus on järjestetty
- laitteistojen sijainti ja suojaus
- kulunvalvonta
- käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet
- tiedostojen suojaus

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen henkilötietojen käsittelyssä
- sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot, tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallinen, allekirjoitettu tarkastuspyyntö.
- rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä.
- rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.


eilmo v 2.1 © 2019 One More Media