eilmo-palvelun tarkoitus on mahdollistaa ilmoittautuminen Suomen Moottoriliiton luvalla järjestettäviin kilpailuihin sähköisesti, internetin välityksellä.


Tietosuoja ja rekisteriseloste
Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Henkilötietojen luovuttamista vaaditaan vain ilmoittautumisen yhteydessä. Vaadittavat tiedot ovat etunimi, sukunimi, puhelinnumero, lähiosoite, syntymäaika, ilmoittautujan seura, ajokin merkki ja luokka. Nämä tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksin suojattuun tietokantaan. Lisäksi, automaattisesti tallennetaan ilmoittautujan tietokoneen ip-osoite. Tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla suojausmenetelmillä.

Henkilötietoja käytetään/vaaditaan ilmoittautujan yksilöimiseen mm. kilpailun eri osapuolten vakuutusturvan toteuttamiseksi ja kilpailun järjestelyjä varten. Tiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpitäjän, kyseisen kilpailun järjestäjän ja Suomen Moottoriliiton käytössä. Julkisesti tässä palvelussa esitetään Suomen Moottoriliiton sääntöjen määrämällä tavalla ainoastaan kilpailun lähtöluettelot sisältäen; kilpailunumero, nimi, seura, ajokin merkki ja ilmoittaja tiedot. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Palvelun käytön helpottamiseksi ilmoittautujalla on mahdollisuus lomaketietojen tallentamiseen evästeitä; (keksejä, cookies) käyttäen. Ilmoittautumislomakkeen evästeeseen tallennetaan vain ajajan ja matkustajan nimi, osoite, kansalaisuus, puhelinnumero ja kerho.

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

Tekijänoikeus
Palvelun tuottama materiaali on tekijänoikeuden sekä osittain henkilötietolain alaista. Tekstin, äänen, kuvan, ohjelmiston, tietojen ym. aineiston kopioiminen, muokkaaminen, levittäminen kaupallisiin tarkoituksiin ilman lupaa on kielletty. Henkilötietojen säilytys sekä käyttö tässä palvelussa tapahtuu henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja tiedot kuuluvat tekijänoikeudellisesti kyseisen kilpailun järjestäjälle.

Vastuuvapaus
Ilmoittautuja ja kilpailunjärjestäjä vastaavat antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Ilmoittautuja vastaa palvelun oikein käyttämisestä. Ilmoittautujaa velvoitetaan ja opastetaan tarkistamaan toimenpiteen onnistuminen ilmoittautumisen yhteydessä.

One More Media ei vastaa minkäänlaisista vahingoista, jotka saattavat johtua palvelun käytöstä.

One More Media ei vastaa kilpailunjärjestäjän tästä palvelusta toisaalle tallentamien tai tulostamien tietojen (Excel-taulukot, tulosteet, painotuotteet, HTML-dokumentit) säilytyksestä tai käyttötarkoituksesta.

Palvelu toimii parhaiten Internet Explorer 5.0 tai uudemmalla selaimella.

Suomen Moottoriliiton ilmoittautumisehdot mainitaan erikseen ilmoittautumislomakkeessa.

Ilmoittautumalla kilpailuun henkilö/henkilöt hyväksyvät nämä, sekä muut mainitut ehdot.


Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä
28.05.2005

Rekisterinpitäjä
One More Media
44300 Konnevesi
p. 041 459 3614
email: info@onemoremedia.net
Y-tunnus:

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Harri Lahti puh. 0414593614

1. Rekisterin nimi
Ilmoittautujarekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
- ilmoittautujan (jäljempänä rekisteröity) yksilöiminen
- yhteystietojen hallinta
- kilpailun eri osapuolten vakuutusturvan toteuttamiseksi ja kilpailun järjestelyjä varten


3. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten
- nimitiedot
- syntymäaika, henkilötunnus
- osoitetiedot
- puhelinnumero, sähköpostiosoitteet
- kansalaisuus
- ilmoittautumisen alkamisajankohta
- rekisteröityessä käytetyn tietokoneen ip-osoite


4. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti
- viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
- Suomen Moottoriliitolle
- kilpailun järjestäjälle

5. Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan
- rekisteröidyltä itseltään
- kilpailujen järjestäjiltä
- Suomen Moottoriliitolta

6. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle
Ei siirtoja

7. Miten rekisterin suojaus on järjestetty
- laitteistojen sijainti ja suojaus
- kulunvalvonta
- käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet
- tiedostojen suojaus

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen henkilötietojen käsittelyssä
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot, tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Sulje ikkuna